Electronic Publication

ผมได้รับเชิญจากชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย…

iPad เปิดขายแล้ว วันเดียวไปเป็นแสนเครื่อง!

ในที่สุด iPad ของ Apple ก็เปิดขายจริงแล้ว…