ขนาด 800×600 pixels

ภาพปกสถาบันสถาปนา เล่ม 7

ภาพปกสถาบันสถาปนา เล่ม…