Interstellar - ขอบฟ้าที่บรรจบของ Sci-Fi กับหนังตลาด

ถ้าจะมีใครทำหนังอวกาศขึ้นมาใหม่ แล้วให้การผจญภัยที่ดูเหมือนไม่ไฮเทคจนไกลโพ้นแบบ Star Trek หรือ Star Wars ที่แค่กดปุ่มก็โจนเข้าสู่ความเร็วเหนือแสงได้ง่ายแค่พริบตา เอาแค่เทคโนโลยีที่ไม่ไกลตัวมาก ประมาณอนาคตอันใกล้ที่มนุษย์ไปถึงได้แค่ดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะของเรา แบบหนัง Mission to Mars หรือ Red Planet ที่ไปดาวแค่อังคาร ความท้าทายคือจะทำยังไงให้มันยิ่งใหญ่ อลังการงานสร้าง และที่สำคัญที่สุดคือต้อง "ดูสนุก" พอที่จะทำกำไรให้สตูดิโอที่ลงทุนด้วย... (Warning! spoiler ahead - ถ้าคุณยังไม่ได้ดู อย่าเพิ่งอ่านต่อนะครับ)