นั่งยูโรสตาร์ เปิดฟ้าบรัสเซลส์

ตุลาคม 2007 : สถานีรถไฟวอเตอร์ลู…