ผลงานหนังสือที่เขียนเอง ช่วยเขียน หรือบางเล่มก็ช่วยตรวจแก้ (edit) หนักๆ
ที่เห็นนี่คือคัดมาเฉพาะเล่มใหม่ๆ หรือเล่มที่อยากบันทึกไว้ เพราะที่ทำมาทั้งหมดมันหลายร้อยเล่มอยู่… คงจะค่อยๆ เติมไปเรื่อยๆ เท่าที่มีเวลาครับ