เก็บตก iOS 7 และอื่นๆ จากเมื่อคืนของ Apple

บังเอิญว่าเมื่อคืนถ่างตารอดูงาน…