ความรู้สึกเมื่อดูตอนแรกของ Isaac Asimov’s “Foundation”

รอมายี่สิบปีตั้งแต่ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์หนังสือมาพิมพ์ทั้งชุด…