FOUNDATION s1ep5 - เล่ายังไงไม่ให้สปอยล์?

คำถามจั่วหัวของตอนนี้…

Foundation S1ep4 - ธรรมดาโลกไม่จำ

[คำเตือน! ว่าจะไม่สปอยล์…

ความรู้สึกเมื่อดูตอนแรกของ Isaac Asimov’s “Foundation”

รอมายี่สิบปีตั้งแต่ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์หนังสือมาพิมพ์ทั้งชุด…

กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์ I, ROBOT

ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร…