กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์ I, ROBOT

ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร…