ลอนดอนทางผ่าน เยือนบ้านเชอร์ล็อคโฮล์มส์

หนาวจัง เท้าเย็นเจี๊ยบเลย…