“เล่มนี้เป็นหนังสือที่ออกแรงมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา เพราะใช้เวลาเขียนเพียงเดือนเศษๆ แถมเรื่องราวที่เขียนถึงก็ใหม่มากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เขียนแล้วแก้ใหม่ไปหลายเที่ยว ชื่อว่าถึงตอนปรับปรุงก็คงต้องอัพเดทใหม่กันอีกมาก เพราะเทคโนโลยี AI ปี 2023 นี่มาแรงจริงๆ ปล. โชคดีที่ได้ co-author อย่างคุณโชค วิศวโยธิน ที่บรรยายเรื่อง ChatGPT บ่อยมาช่วยเขียนเสริม”

สั่งซื้อได้ที่ dplusshop.com นะครับ 🙂