Posts

App เอะอะอะไรๆก็แอ็พ ไม่ใช้โปรแกรมกันแล้วหรือ?

สำหรับมือใหม่ที่เริ่มเข้ามาใช้แท็บเบล็ตหรือสมาร์ทโฟน…
YouTube home page

"Curation" is the King ? เมื่อ content ตกกระป๋อง!

/
การที่ content หรือเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ผู้อ่านต้องการเสพย์ ไม่ว่าจะด้วยการอ่าน รับชม หรือรับฟังก็ตาม จะมีบทบาทสำคัญที่สุดได้นั้นก็ต่อเมื่อเนื้อหาสาระอย่างเดียวกันนั้น หาทดแทนไม่ได้จากที่อื่น หรือหาได้ไม่มาก มีตัวเลือกที่จำกัด ไม่ใช่มีกลาดเกลื่อนมากมายจนไม่รู้อะไรดีอะไรมั่ว แต่ในปัจจุบันนี้เมื่อเทคโนโลยีอำนวยให้ใครๆก็สามารถสร้าง content ได้ง่ายๆ จึงนำเรากลับมาสู่ประเด็นที่ว่า ?Curation is the (new) King? คือในอนาคตข้างหน้า คนที่รวบรวมคัดสรร content นั่นแหละเป็นพระเอกตัวจริง