Posts

ไอทีเป็น ?หนทาง? ไม่ใช่ ?ปลายทาง? ? ตอนที่ 1

กลางวันของวันนี้ผมได้รับเชิญไปพูดในหัวข้อ…

Cloud Computing คอมพิวเตอร์แบบอึมครึม

(ปี 2526 ? ยุคที่เพิ่งจะเริ่มมีเครื่อง…