Posts

ไอทีเป็น "หนทาง" ไม่ใช่ "ปลายทาง" - ตอนที่ 2

ถัดจากที่อธิบายไปในตอนที่แล้ว…

ไอทีเป็น ?หนทาง? ไม่ใช่ ?ปลายทาง? ? ตอนที่ 1

กลางวันของวันนี้ผมได้รับเชิญไปพูดในหัวข้อ…