ขนาด 800x600

ภาพปกสถาบันสถาปนา เล่ม 5

ภาพปกสถาบันสถาปนา เล่ม 5

ขนาด 800x600

ขนาด 800×600

 

ขนาด 1024x768

ขนาด 1024×768

 

ขนาด 1280x1024

ขนาด 1280×1024