ขนาด 800x600 pixels

ลำดับเหตุการณ์

ลำดับเหตุการณ์

ลำดับเหตุการณ์นี้อ้างอิงถึงเรื่องในหนังสือเล่มต่างๆ ของอาซิมอฟ โดยอาจมีวงเล็บกำกับไว้ว่ามาจากเล่มใด ซึ่งบางเหตุการณ์ก็ไม่ได้ระบุเวลาไว้อย่างชัดเจน จึงแสดงได้แต่เพียงปีโดยประมาณเท่านั้น

เหตุการณ์ทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 3 ยุคคือ

  • ยุคก่อนจักรวรรดิ ปีที่อ้างถึงจะใช้เป็น ค.ศ. (AD – Anno Domini) คือ คริสตศักราช ตามที่เรารู้จักกันทั่วไป
  • ยุคจักรวรรดิ ปีที่อ้างถึงจะใช้เป็น จ.ศ. (GE – Galactic Era) คือ จักรวาลศักราช เริ่มนับตั้งแต่มนุษย์รวมตัวกันก่อตั้งจักรวรรดิสากลจักรวาลขึ้น โดยมีอาณาเขตครอบคลุมไปทั่วกาแลกซีทางช้างเผือก
  • ยุคสถาบันสถาปนา ปีที่อ้างถึงจะใช้เป็น ส.ศ. (FE – Foundation Era) คือ สถาปนศักราช เริ่มนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสถาบันสถาปนาแห่งแรกขึ้นที่พิภพเทอร์มินัส สุดขอบกาแลกซีทางช้างเผือก และเริ่มต้นดำเนินการตามแผนการเซลด็อน

ยุคก่อนจักรวรรดิ

 ค.ศ.  เหตุการณ์
1945 ระเบิดปรมาณูลูกแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
(จากเรื่อง “จุดดับแห่งนิรันดร์” – The End of Eternity)
ก่อน ค.ศ . 3000 นุษย์จากโลกออกไปตั้งถิ่นฐานบนออโรราและระบบสุริยะอื่นๆอีก 29 พิภพ
(จากเรื่องสั้น “ปฐมภพ” – Mother Earth)
4421 การก่อตั้งนิวยอร์คเป็น มหาธานี
4422 มนุษย์จากพิภพเนกซอนที่อยู่ใกล้เคียง เริ่มตั้งถิ่นฐานบนพิภพโซลาเรีย นับเป็นแห่งแรกที่ผู้อาศัยไม่ได้ไปจากโลกโดยตรง
ไม่ระบุ การปฏิวัติใหญ่ มีผลให้ชาวพิภพรอบนอก (“ชาวอวกาศ”) แยกตัวเป็นอิสระจากโลก
4522 โซลาเรียประกาศตนเป็นอิสระ
4696 การก่อตั้งนครของชาวอวกาศบนโลก และการจลาจลต่อต้านชาวอวกาศ
4705 โลกเพียงพิภพเดียวมีประชากรราว 8,000,000,000 (แปดพันล้าน) คน ในขณะที่ชาวอวกาศ 50 พิภพรวมกัน มีประชากรราว 5,500,000,000 (ห้าพันห้าร้อยล้าน) คน
4712 นักสังคมวิทยาชาวโลกเริ่มเตือนว่าชาวอวกาศมีอำนาจมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่ออนาคตของโลก
4720 หุ่นดานีลถูกสร้างขึ้น
4721 ร. รอจ ซาร์ตั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวอวกาศ ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมบนโลก
(จากเรื่อง “โลหะนคร” – The Caves of Steel)
อีไลจาห์ เบลี่ย์ นักสืบชาวโลก พบดานีล กับ ดร. ฟาสโตล์ฟ และคลี่คลายคดีฆาตกรรมได้สำเร็จทันเวลา
4724 – 29 ชาวโลกเริ่มอพยพออกหาที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ในดวงดาวต่างๆเป็นรอบที่สอง
4729 ชาวโลกและชาวอวกาศบรรลุข้อตกลงมิตรภาพ โดยชาวโลกจะไม่ตั้งถิ่นฐานใหม่ในรัศมี 20 ปีแสงจากพิภพใดๆของชาวอวกาศ
4920 (ประมาณ) พิภพโซลาเรียเสื่อมโทรมลงจนไม่มีคนอาศัยอยู่
4924 แมนดามัสเริ่มกระบวนการที่ทำให้โลกแผ่รังสีมากขึ้น จนมนุษย์จะอยู่อาศัยไม่ได้ภายในไม่กี่ร้อยปี (จากเรื่อง Robot and Empire)
4924 ิจิสการ์ด “ตาย” หลังจากถ่ายทอดอำนาจจิตให้กับดานีล
5200 เริ่มการตั้งถิ่นฐานในเนบิวลารูปหัวม้า
5224 การก่อตั้งอาณาจักรไทแรนน์
5854 อาณาจักรไทแรนน์ขยายอิทธิพลเพื่อเป็นใหญ่เหนืออาณาจักรทั้งหลายในเนบิวลา
30000 (ประมาณ) การตั้งถิ่นฐานบนพิภพกาเอีย
32500 (ประมาณ) ทุกชีวิตบนพิภพกาเอียเริ่มรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน

ยุคจักรวรรดิ (จักรวาลศักราช 1 – 12068)

 จ.ศ.  เหตุการณ์
1 ก่อตั้งจักรวรรดิสากลจักรวาล มีแฟรงเกนที่ 1 เป็นจักรพรรดิองค์แรก
ไม่ระบุ โลกก่อกบฏต่อต้านจักรวรรดิครั้งที่ 1 และ 2
750 โลกก่อกบฏต่อต้านจักรวรรดิครั้งที่ 3
797 ซากโบราณอายุกว่า 50,000 ปี จากอาร์คตุรุส, ซิริอุส และอัลฟาเซ็นทอรีช่วยให้สามารถถอดความหมายของภาษามนุษย์โบราณได้
810 ผลการจัดทำสำมะโนประชากรที่เหลือของโลก คือ 20 ล้านคน
827 จักรวรรดิสากลจักรวาลประกอบด้วยดวงดาวที่มีคนอยู่ทั้งหมด 200 ล้านพิภพ และประชากรกว่าห้าแสนล้านล้านคน
828 จักรวรรดิเริ่มจัดส่งดินสำหรับเพาะปลูกมายังโลก
11319 (ประมาณ) โลกถูกลืมไปนานแล้ว จนกระทั้ง ลาเม็ธ รื้อฟื้นการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหา “พิภพต้นกำเนิดของมนุษย์” ขึ้นมาใหม่
11350 (ประมาณ) ทรานทอร์ นครหลวงของจักรวรรดิ ปกคลุมด้วยโลหะทั้งหมด
11488 (ประมาณ) คาลกันกลายเป็นพิภพที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
11949 จักรพรรดิเสด็จเยือนอนาครีอ็อนครั้งสุดท้าย
12008 ฮาริ เซลด็อน เริ่มงานค้นคว้าด้านอนาคตประวัติศาสตร์
12020 ดานีลมอบหมายให้ดอร์ส วีนาบิลิ คอยคุ้มครองเซลด็อน
จากเรื่อง “กำเนิดสถาบันสถาปนา” – Prelude to Foundation)
12020 จักรพรรดิคลีออนที่ 1 ขึ้นครองราชย์
12020 (ประมาณ) ฮาริ เซลด็อน เริ่มรวบรวมคณะผู้จัดทำเอ็นไซโคลปิเดียที่ทรานทอร์
12029 ฮาริ เซลด็อน รอดพ้นจากการลอบสังหารครั้งที่ 1
12038 ฮาริ เซลด็อน รอดพ้นจากการลอบสังหารครั้งที่ 2
12038 จักรพรรดิคลีออนที่ 1 ถูกลอบปลงพระชนม์
12038 บรรดานายทหารผู้คุมกำลังรบเข้ายึดอำนาจปกครองทรานทอร์
12058 จักรพรรดิเอจิสที่ 14 คืนสู่บัลลังก์
12058 การก่อความไม่สงบที่พิภพแซนแทนนี่
12068 กาอัล ดอร์นิค พบกับ ฮาริ เซลด็อน (จากเรื่อง “สถาบันสถาปนา”)
12068 การพิจารณาคดีฮาริ เซลด็อน และคณะ
12068 การก่อตั้งสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งและสอง
12068 ฮาริ เซลด็อน บันทึกคำเฉลยของวิกฤติการณ์ต่างๆในห้องรโหฐาน

ยุคสถาบันสถาปนา (สถาปนศักราช 1 – 1020)

 ส.ศ.  เหตุการณ์
1 ฮาริ เซลด็อน ถึงแก่กรรม
18 ซาลวอร์ ฮาร์ดิน เกิดที่เทอร์มินัส
ไม่ระบุ สงครามระหว่างอาณาจักรอนาครีอ็อนและสเมอร์โน
48 อุบัติเหตุที่โรงงานพลังปรมาณูในดาวเคราะห์ดวงที่ห้า ของระบบแกมมาแอนโดรมีดา
49 ผู้สำเร็จราชการแห่งจังหวัดอนาครีอ็อนตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์
49 ประชากรของเทอร์มินัสเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีเพียง 150,000 คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอ็นไซโคลปิเดีย
49 อนาครีอ็อนเจรจาขอจัดตั้งฐานทัพที่เทอร์มินัส ตามด้วยการยื่นคำขาด
50 ซาลวอร์ ฮาร์ดิน นายกเทศมนตรีของเทอร์มินัส ทำรัฐประหาร ปลดคณะกรรมการจัดการเอ็นไซโคลปิเดีย และยึดอำนาจสูงสุดในการปกครองสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่ง (จากเรื่อง “สถาบันสถาปนา” Foundation)
50 การปรากฏตัวครั้งแรกของฮาริ เซลด็อน ในห้องรโหฐาน เปิดเผยความจริงที่ว่า การจัดทำเอ็นไซโคลปิเดียเป็นเพียงฉากกำบังของแผนการก่อตั้งสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งให้เป็นแกนนำในการก่อตั้งจักรวรรดิใหม่
50 อนาครีอ็อนเข้ามาตั้งฐานทัพบนเทอร์มินัส แต่เพียง 7 วันหลังจากนั้นก็ต้องถอนกำลังออกไปเมื่อเผชิญกับการบีบบังคับจากกำลังของอาณาจักรอื่นๆ อีกสี่อาณาจักรรอบๆเทอร์มินัส
50 ซาลวอร์ ฮาร์ดิน วางระบบการใช้พระและศาสนาที่แสดงปาฏิหารย์โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เป็นเครื่องมือขยายอำนาจของสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งให้ครอบงำเหนือสี่อาณาจักร
55 การจัดพิมพ์ครั้งแรกของเอ็นไซโคลปิเดียกาแล็กติก้า
64 กษัตริย์เลโปลด์ที่ 1 แห่งอนาครีอ็อนประสูติ
66 เวริซอฟได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชและทูตของสถาบันสถาปนาประจำอนาครีอ็อน
78 พระบิดาของกษัตริย์เลโปลด์ถูกปลงพระชนม์ด้วยปืนกระสุนเข็มระหว่างการล่าสัตว์
78 วีเอนิส ผู้สำเร็จราชการและลุงของกษัตริย์เลโปลด์ พยายามลิดรอนอำนาจของวัดโดยการเก็บภาษี
78 อนาครีอ็อนค้นพบยานรบเก่าของจักรวรรดิ ซึ่งถูกร้างทิ้งในอวกาศ และพยายามบังคับให้สถาบันสถาปนาช่วยซ่อมยานลำนี้ให้คืนสภาพเดิม
80 พรรคปฏิรูปพยายามปลดฮาร์ดินออกจากตำแหน่ง แต่แพ้โหวตในสภา ด้วยคะแนน 206 ต่อ 184
80 ฮาร์ดินไปเยือนอนาครีอ็อน
80 อนาครีอ็อนประกาศสงครามกับสถาบันสถาปนา
81 กษัตริย์เลโปลด์ที่ 1 แห่งอนาครีอ็อนขึ้นครองราชย์ ขณะที่บรรดาพระช่วยกันป้องกันไม่ให้อนาครีอ็อนโจมตีสถาบันสถาปนาได้สำเร็จ
81 ผู้สำเร็จราชการวีเอนิสฆ่าตัวตายหลังจากพ่ายต่ออุบายของสถาบันสถาปนา
81 สถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับสี่อาณาจักร
81 การปรากฏตัวครั้งที่สองของฮาริ เซลด็อน ในห้องรโหฐาน
134 ลิมมาร์ ปอนเยต์ ช่วยเอสเคล กอรอฟ จากที่คุมขังในพิภพอัสโกเน และใช้อุบายในการเปลี่ยนเหล็กให้เป็นทองคำเข้าแทรกแซงการเมือง จนชาวอัสโกเนยอมรับเทคโนโลยีและตกอยู่ใต้อิทธิพลของสถาบันสถาปนา
154 โฮเบอร์ มัลโลว์ บุกเบิกการค้าระหว่างสถาบันสถาปนากับ “คอมดอร์” แอสเปอร์ ผู้กุมอำนาจปกครองของโคเรล
154 โฮเบอร์ มัลโลว์ ไปสืบข่าวที่ไซเว็นนา และพบกับโอนัม บารร์
154 โฮเบอร์ มัลโลว์ ถูกพิจารณาคดีฐานละทิ้งพระของสถาบันให้ถูกฆ่าที่โคเรล แต่หลังจากพิสูจน์ความจริงได้ก็กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
155 โฮเบอร์ มัลโลว์ ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของเทอร์มินัส
157 โคเรลประกาศสงครามกับสถาบันสถาปนา
160 โคเรลประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขต่อสถาบันสถาปนา
160 ดูเซ็ม บารร์ มีส่วนในการลอบสังหารอุปราชแห่งไซเว็นนา
176 จักรพรรดิคลีออนที่ 2 ขึ้นครองราชย์
199 นายพล เบล ริโอเซ่ มาที่ไซเว็นนา และพบกับดูเซ็ม บารร์ (จากเรื่อง “สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ” – Foundation and Empire)
200 สถาบันสถาปนาจับยานสอดแนมของจักรวรรดิได้
200 กำลังของจักรวรรดิ นำโดย เบล ริโอเซ่ ยึดครองไซเว็นนาและใช้เป็นฐานในการโจมตีสถาบันสถาปนา
201 สถาบันสถาปนาโจมตีกำลังของจักรวรรดิเป็นครั้งแรก
201 เบล ริโอเซ่ ถูกเรียกตัวกลับทรานทอร์ สงครามระหว่างสองฝ่ายจบลงโดยสถาบันสถาปนาเสียทหารมากกว่า 500,000 คน และยานอีกราว 500 ลำ
202 ไซเว็นนาเป็นเขตที่แรกหลุดพ้นจากอำนาจจักรวรรดิ ไปอยู่ใต้อาณัติทางเศรษฐกิจของสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่ง
203 จักรพรรดิคลีออนที่ 2 สิ้นพระชนม์
260 เกิดความไม่สงบครั้งใหญ่ จักรพรรดิเสด็จหนีไปยังนิโอทรานทอร์
270 มโนมัยถือกำเนิด
290 มโนมัยเริ่มเรืองอำนาจ
294 มโนมัยเอาชนะขุนศึกแห่งคาลกัน
297 โทแรนและเบย์ตาไปที่คาลกันและช่วยแฮน พริตเชอร์ลักพาตัวแมกนิฟิโก
297 การปรากฏตัวครั้งที่ห้าของฮาริ เซลด็อน ในห้องรโหฐาน
297 มโนมัยยึดครองสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งแบบเบ็ดเสร็จ และทำให้แผนการเซลด็อนล่มสลายไปอย่างสิ้นเชิง
297 โทแรน, เบย์ตา และเอ็บลิงก์ มิส พยายามค้นหาสถาบันสถาปนาแห่งที่สอง
298 สมาคมพ่อค้าอิสระประกาศสงครามกับมโนมัย
298 เบย์ตา ดาเรลล์ ฆ่าเอ็บลิงก์ มิส เพื่อปกปิดความลับเรื่องที่ตั้งสถาบันสถาปนาที่สอง
298 “สหพันธ์แห่งพิภพ” ของมโนมัย ครอบครองอาณาเขตถึงหนึ่งในสิบของกาแลกซีทางช้างเผือก และประชากรถึงหนึ่งในสิบห้าของทั้งหมด
298-302 โนมัยส่งคนออกค้นหาสถาบันสถาปนาแห่งที่สองถึงห้าครั้งด้วยกัน (จากเรื่อง “สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง” – Second Foundation)
299 สถาบันสถาปนาแห่งที่สองจัดฉากให้พิภพทาเซ็นดาเป็นเหมือนที่ตั้งสถาบัน
301 มโนมัยตรวจพบว่าสถาบันสถาปนาเข้าแทรกแซงในสมองของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่อยู่ใต้การควบคุมเป็นครั้งแรก
302 แฮน พริตเชอร์ และ เบล แชนนิส นำคณะออกค้นหาสถาบันสถาปนาแห่งที่สองเป็นครั้งที่หก
302 มโนมัยทำลายทาเซ็นดา โดยเข้าใจว่าเป็นที่ตั้งสถาบันสถาปนาแห่งที่สอง
302 มโนมัยเลิกค้นหาสถาบันสถาปนาแห่งที่สอง
305 มโนมัยลงนามสงบศึกและเคารพในความเป็นกลางของเซย์เชล
307 มโนมัยสิ้นชีวิต
307 สถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งประกาศอิสรภาพจากสหพันธ์แห่งพิภพ และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง
307 แฮน พริตเชอร์ สืบทอดตำแหน่งราษฎรหมายเลขหนึ่งจากมโนมัย และดำเนินการปิดล้อมสถาบันสถาปนา
308 การปิดล้อมยุติลงเมื่อมีการส่งอาหารฝ่าวงล้อมจากแซนแทนนี่เข้าไปได้
351 พรีม พัลเวอร์ เข้ารับตำแหน่งเอกวาจก ประธานสถาบันสถาปนาแห่งที่สอง
358 โทแรน ดาเรลล์ II เดินทางไปทรานทอร์เพื่อค้นหาสถาบันสถาปนาแห่งที่สอง
362 อาร์คะเดีย ดาเรลล์ เกิดที่ทรานทอร์
365 อาร์คะเดีย ดาเรลล์ เดินทางกลับไปเทอร์มินัสพร้อมกับบิดา
370 สถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งเริ่มพัฒนาสนามพลังจิตตานุสถิตย์
376 ลอร์ดสเต็ตตินแต่งตั้งตนเองเป็นราษฎรหมายเลขหนึ่งแห่งสหพันธ์พิภพ ซึ่งมีศูนย์กลางที่คาลกัน และเริ่มมีการปะทะกับสถาบันสถาปนาตามชายเขตแดน
376 อาร์คะเดีย ดาเรลล์ ไปเยือนคาลกันพร้อมกับโฮเม่อร์ มันน์ และหนีจากคาลกันในเวลาต่อมา
376 เริ่มสงครามสเต็ตติน
376 กองยานของสถาบันสถาปนาถูกล้อมกรอบทำลายในเขตอิฟนี่ มีแต่ยาน เอ็บลิงก์ มิส ลำเดียวที่หนีรอดมาได้
377 จบสงครามสเต็ตติน โฮเม่อร์ มันน์ เดินทางกลับเทอร์มินัส
377 ดร. โทแรน ดาเรลล์ และ เอลเวตต์ เซมิค พัฒนาเครื่องจิตตานุสถิตย์ขึ้น
377 เพลเลียส แอนเธอร์ เชื่อว่าสถาบันสถาปนาทั้งสองแห่งอยู่ที่เดียวกันคือ เทอร์มินัส
378 สมาชิกสถาบันสถาปนาแห่งที่สอง 50 คนถูกจับเนรเทศไปยังพิภพโซราเนล
468 จานอฟ เพโลแรท เริ่มต้นศึกษาปัญหา “พิภพต้นกำเนิดของมนุษย์”
478 สตอร์ เกนดิบอล เข้าร่วมงานกับสถาบันสถาปนาแห่งที่สอง
480 ควินดอร์ แชนเดส เข้ารับตำแหน่งเอกวาจก
493 ฮาร์ลา บรันโน เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีแห่งเทอร์มินัส
497 สภาสถาบันสถาปนาลงมติไม่ย้ายนครหลวงเข้าไปใกล้ศูนย์กลางของอาณาเขตปกครองมากกว่านี้
498 วิกฤตการณ์เซลด็อนครั้งที่แปด ทำนายอย่างถูกต้องว่าจะมีการโต้แย้งกันภายในว่าควรจะย้ายนครหลวงของสถาบันสถาปนาหรือไม่
498 โกลาน เทรวิซ ถูกจับและถูกเนรเทศไปจากเทอร์มินัส (จากเรื่อง “สถาบันสถาปนา และปฐมภพ” – Foundation’s Edge)
498 สตอร์ เกนดิบอล ถูกปลดจากตำแหน่งโดยที่ประชุมใหญ่
498 พิภพ กาเอีย ผลักดันให้โกลาน เทรวิซ, สตอร์ เกนดิบอล และฮาร์ลา บรันโน เข้ามาเผชิญหน้ากันบริเวณใกล้กาเอีย ในที่สุดโกลาน เทรวิซ ตัดสินใจเลือกแนวทางที่สามให้กับอนาคตของจักรวาล
498 สถาบันสถาปนาและเซย์เชลลงนามในสนธิสัญญาการค้า
498 สตอร์ เกนดิบอล เข้ารับตำแหน่งเอกวาจก
499 เทรวิซ พร้อมด้วยเพโลแรท และบลิส เริ่มต้นค้นหา “โลก” ที่ถูกปกปิดที่ตั้งด้วยเหตุผลอันไม่ปรากฏ
เทรวิซและคณะเดินทางไปถึงคอมพอเรลลอน และต่อไปยังพิภพดั้งเดิมของชาวอวกาศ คือ ออโรรา, โซลาเรีย และเมลโพเมเนีย และต่อไปยังอัลฟา (จากเรื่อง “สถาบันสถาปนา และโลก” – Foundation and Earth)
1000 การก่อตั้งจักรวรรดิใหม่
1020 การจัดพิมพ์ครั้งที่ 116 ของเอ็นไซโคลปิเดียกาแล็กติก้า